Διακρίσεις

Γεύση απο τις διακρίσεις του ιδιοκτήτη Νίκου Έγκαρχου.
Στα πλαίσια της συνεχούς αναβαθμίσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών το εστιατόριο τηρώντας τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ε.Ο.Τ απέκτησε το “Ειδικό Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Κουζίνας”